Publicēts: 2019-04-11 10:00:00 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par Instinet Germany GmbH biedra statusu Nasdaq Riga

Pamatojoties uz Instinet Germany GmbH iesniegumu un Nasdaq Baltic Biedru noteikumiem, Nasdaq Riga valde ir nolēmusi apstiprināt Instinet Germany GmbH  kā Nasdaq Riga biedru ar 2019.gada 12.aprīli.

Instinet Germany GmbH darbosies kapitāla vērtspapīru regulētajā un First North tirgos ar Biedra identifikācijas kodu IEGG. 
 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 67 212 431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS un AB Nasdaq Vilnius.