Paskelbta: 2019-04-11 08:04:42 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

Bus atnaujinta prekyba AB "Žemaitijos pienas" akcijomis

Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą atnaujinti prekybą AB "Žemaitijos pienas" akcijomis (ZMP1L, ISIN kodas LT0000121865) 2019-04-11.

Prekyba atnaujinama Bendrovei paskelbus esminę informaciją po visuotinio akcininkų susirinkimo.

 

 

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.