Paskelbta: 2019-04-10 17:00:00 CEST
AB "Žemaitijos pienas"
Metinė informacija

Dėl AB „Žemaitijos pienas“ metinės (2018 m.) informacijos

Pateikiame AB „Žemaitijos pienas“ konsoliduotą metinę informaciją – audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą, nepriklausomo auditoriaus išvadą, atsakingų asmenų patvirtinimą, socialinės atskaitomybės ir bendrovių valdymo ataskaitas, taip pat bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaitą. Dokumentai pridedami.

Gintaras Keliauskas
Teisininkas
+ 370 444 22208, g.keliauskas@zpienas.lt

Priedai


ŽP valdymo ataskaita 2018 LT..pdf
Socialinės atsakom. ataskaita 2018 LT. 20190410.pdf
ŽP Metine info atsaking. asm. patvirt., auditor.išvada, fin. rinkinysI-II 2018 LT..pdf
ŽP Metinė info bendrovių valdym. kodeks.atask. II-II 2018 LT..pdf