Paskelbta: 2019-04-10 16:30:00 CEST
AB "Žemaitijos pienas"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl AB „Žemaitijos pienas“ įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

2019 m. balandžio 10 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas išklausė pristatytą metinį pranešimą, taip pat priėmė sprendimus darbotvarkės klausimais.

Pateikiame AB „Žemaitijos pienas“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus, taip pat audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą, nepriklausomo auditoriaus išvadą, atsakingų asmenų patvirtinimą, socialinės atskaitomybės ir bendrovių valdymo ataskaitas bei bendrovių valdymo kodekso laikymosi ataskaitą. Dokumentai pridedami.

Gintaras Keliauskas
Teisininkas
+ 370 444 22208, g.keliauskas@zpienas.lt

Priedai


Socialinės atsakom. ataskaita 2018 LT. 20190410.pdf
ŽP Metine info atsaking. asm. patvirt., auditor.išvada, fin. rinkinysI-II 2018 LT..pdf
ŽP valdymo ataskaita 2018 LT..pdf
VAS sprendimas 20190410 Lt.pdf
ŽP Metinė info bendrovių valdym. kodeks.atask. II-II 2018 LT..pdf