Publicēts: 2019-04-10 15:30:02 CEST
Valmieras stikla škiedra
Iekšējā informācija

Tiek apturēta eksperimentālās krāsns darbība

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA informē, ka 2019.gada 9.aprīlī uzsākti eksperimentālās, nelielas jaudas stikla kausēšanas krāsns Nr. 4.0 atdzesēšanas un stikla izlaišanas darbi, lai uz laiku apturētu šīs krāsns darbību.

Stikla kausēšanas krāsns Nr.4.0 savulaik tika izbūvēta eksperimentāliem nolūkiem - jaunu stiklu kausēšanai un attīstībai, lai dažādotu uzņēmuma piedāvātās produkcijas sortimentu. Līdzšinējā krāsns darbība sevi ir attaisnojusi, jo ir sasniegti sākotnēji paredzētie ražošanas un produkcijas apjomi. Krāsns darbības atjaunošana 2019. gadā netiek plānota. Šis lēmums pamatojas arī uz krāsns tehnisko nolietojumu un augstajām ekspluatācijas un produkcijas ražošanas izmaksām.

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde norāda, ka krāsns darbības apturēšanai nebūs jūtamas ietekmes uz uzņēmuma plānotajiem biznesa rezultātiem, jo tās ražošanas jauda un kapacitāte veidoja vien aptuveni 2% no kopējā uzņēmumā saražotās produkcijas apjoma.


Kontaktinformācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tel.: +371 64202216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
Vairāk informācijas par uzņēmumu: www.valmiera-glass.com