Publicēts: 2019-04-10 15:00:00 CEST
Latvijas Gāze
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS “Latvijas Gāze”: Revidēts “Latvijas Gāze” Grupas konsolidētais un AS “Latvijas Gāze” gada pārskats par 2018. gadu, iekļaujot konsolidēto nefinanšu ziņojumu

Publicētais konsolidētais revidētais gada pārskats par pagājušo gadu liecina, ka Latvijas Gāze koncerna neto apgrozījums par 2018. gadu bija 344,9 miljoni EUR un tas bija par 8,9% lielāks nekā gadu iepriekš, savukārt EBITDA* pieauga par 2,6%, salīdzinājumā ar 2017. gadu, sasniedzot 37,4 miljonus EUR. Latvijas Gāzes koncerna neto peļņa 2018. gadā sasniedza 25,2 miljonus EUR.

2018. gadā Latvijas Gāze koncerns piegādāja dabasgāzi vairāk kā 400 tūkstošiem klientu Latvijā un paplašināja savu klātbūtni Latvijas dabasgāzes vairumtirdzniecības segmentā un ārvalstīs. Kopumā 2018. gadā tika pārdots 1 231 miljons m3 (12 969 GWh) dabasgāzes. Tāpat kā iepriekšējā gadā, augustā un septembrī AS “Latvijas Gāze” iesūknēja ievērojamus dabasgāzes apjomus IPGK, rūpējoties par savu klientu apgādes drošību 2018./2019. gada ziemas sezonā. 2018. gadā Latvijas Gāze koncerns ieguldīja 10,34 miljonus eiro sadales sistēmas uzturēšanā un drošībā, kā arī  IT sistēmu attīstībā, kas ir par 14,6% vairāk nekā gadu iepriekš.

Jāuzsver, ka 2018. gads bija jaunās Latvijas Gāze koncerna struktūras pirmais pilnais gads. AS "Gaso" tika izveidota 2017. gada 22. novembrī, nodalot no AS "Latvijas Gāze" sadales sistēmas darbību, lai izpildītu Eiropas Savienības un mūsu valsts prasības par dabasgāzes sadales sistēmas neatkarības nodrošināšanu. Tādēļ pašlaik Latvijas Gāze koncerns sastāv no diviem atsevišķiem darbības segmentiem: uzņēmuma AS “Latvijas Gāze” pārziņā esošā dabasgāzes pārdošanas un tirdzniecības segmenta un AS “Latvijas Gāze” meitasuzņēmuma AS “Gaso” pārziņā esošā dabasgāzes sadales segmenta. 

*Detalizētāka informācija par alternatīvajiem snieguma rādītājiem atrodama gada pārskatu 12. lpp.

Madara Pundure
+ 371 67 369 281
madara.pundure@lg.lv

Pielikumi


Corporate Governance report 2018 LV.pdf
Annual report Latvijas Gaze 2018 LV.pdf
Corporate Social Resposibility report 2018 LV.pdf