Publicēts: 2019-04-10 12:59:07 CEST
HansaMatrix
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par AS HansaMatrix kārtējas akcionāru sapulces sasaukšanu 2019.gada 13.maijā

Rīga, 2019-04-10 12:59 CEST -- Akciju sabiedrības „HansaMatrix”, reģ.Nr.40003454390, juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, LV-5001, Latvija, valde informē par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2019.gada 13.maijā, plkst.10:00 Mārupē, Ziedleju ielā 1, LV-2167 (AS ”HansaMatrix” vadības biroja sapulču telpā).

Darba kārtība:

  1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana par 2018.gada finanšu pārskatu;
  2. 2018. finanšu gada pārskata apstiprināšana;
  3. Lēmuma pieņemšana par 2018. finanšu gada peļņas izlietojumu;
  4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2019.finanšu gadam;
  5. Padomes atalgojuma izmaksu budžeta 2019.gadam apstiprināšana.

Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji, kas pārstāv vismaz 5% var iesniegt lēmuma projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem vai papildus jautājumiem līdz 2019.gada 17.aprīlim sabiedrības vadības birojā Mārupē, Ziedleju ielā 1, LV-2167, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.

Akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projekti tiks publicēti 2019.gada 29.aprīlī. Pēc publicēšanas datuma lēmumu projekti būs pieejami arī sabiedrības tīmekļa vietnē www.HansaMatrix.com, kā arī sabiedrības vadības birojā Mārupē, Ziedleju ielā 1, LV-2167, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 1 829 381 (viens miljons astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši un trīs simti astoņdesmit viena).

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību.

Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, būs tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē. Ieraksta datums ir 2019.gada 02.maija dienas beigās.

Akcionāru reģistrēšana sapulcei notiks akcionāru sapulces dienā – 2019.gada 13.maijā no plkst. 9.30 līdz plkst.10.00 akcionāru sapulcē norises vietā.

Akcionāriem reģistrējoties ir jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments.

Akcionāru pilnvarniekiem reģistrējoties ir jāuzrāda notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, kā arī pilnvarnieka personību apliecinošs dokuments. Pilnvaras paraugs ir pievienots paziņojumam un pieejams akciju sabiedrības interneta tīmekļa vietnē www.HansaMatrix.com.

AS „HansaMatrix” valde

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

 

Par AS “HansaMatrix”

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.


2018-01-15_Pilnvarojuma_veidlapa_HMX.docx