Publicēts: 2019-04-10 11:00:00 CEST
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Iekšējā informācija

Par līguma noslēgšanu ES projekta ietvaros

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” (AS RER) 2019. gada 4.aprīlī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF līdzfinansētā projekta nr. 1.1.1.1/18/A/055 “Jaunas paaudzes sinhronā relaktances elektrodzinēja izstrāde”.

Plānotais projekta īstenošanas termiņš – 18 mēneši.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 990’353,61 bez PVN.

Projekta mērķis ir atbalstīt pētniecību AS RER, kas sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai.

Projekta specifiskais mērķis ir jaunās un energoefektīvās vilces elektropiedziņas izstrāde uz sinhronā relaktances dzinēja bāzes, kā arī uzņēmuma kolektīva kompetences iegūšana jaunā tipa pilnā elektroaprīkojuma komplekta izstrādes un izmēģinājumu jautājumos. Projekta rezultātā paredzēts izstrādāt jaunu produktu: sinhrono relaktances elektrodzinēju

         TAMĀRA ROGOVA
         AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca"
         galv.juriste
         tālr. +371 61301847; +371 27001052
         E-mail: tamara.rogova@rer.lv