Avaldatud: 2019-04-10 08:00:00 CEST
Tallinna Sadam
Kvartaliaruanne

ASi Tallinna Sadam 2019 I kvartali reisijate- ja kaubaveo mahud

2019. aasta I kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 4,7 miljonit tonni kaupa ning 1,8 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes kaubamaht 6,0%. Reisijate arv I kvartalis vähenes 7,0% võrra. Laevakülastuste arv vähenes 4,5% võrra 1632 külastuseni.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul mõjutas esimeses kvartalis nii kaubamahu kui reisijate arvu vähenemist mitmete reisilaevade liinilt eemal olek. „Vastavalt rahvusvahelistele merendusregulatsioonidele peavad kõik reisilaevad läbima korrapäraseid hooldusi ja käima dokis. Hoolduste tõttu olid liinilt eemal nii Tallinki, Viking Line’i kui Eckerö Line’i laevad ja seetõttu vähenes aasta esimestel kuudel sadamaid läbinud reisijate arv kui ka ro-ro kaupade maht,“ ütles Kalm.

Kaubamahu langust mõjutas lisaks veeremile ka vedellasti projektikaupade vähenemine jaanuaris. Suurima kasvu tegi konteinerites veetud kaupade maht suurenedes 9%.   

2019. aasta I kvartali ja kogu aasta kaubaveod lastiliikide lõikes ning reisijate arv liinide lõikes on esitatud järgnevas tabelis:

 I kvartalI kvartalmuutusmuutus %
 20192018  
Kaubavood lastiliikide lõikes (tuh tonni)4 7195 019-300-6,0%
Vedellast1 9542 218-263-11,9%
Ro-ro kaubad1 2741 319-45-3,4%
Puistlast823851-28-3,3%
Kaup konteinerites490449409,0%
Konteinerid TEU59 60551 6667 93915,4%
Segalast178182-5-2,5%
Mitte-mereline000-
     
Reisijate arv liinide lõikes (tuh inimest)1 7901 924-135-7,0%
Tallinn-Helsingi1 6161 686-71-4,2%
Tallinn-Stockholm151216-65-30,1%
Tallinn-Peterburi2204,2%
Kruiisireisijad (traditsiooniline)000-
Muud201916,0%
     
Laevakülastuste arv1 6321 709-77-4,5%
Kaubalaevad421396256,3%
Reisilaevad (sh Ro-Pax)1 2111 313-102-7,8%
Kruiisilaevad (traditsioonilised)000-

 

Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: http://ts.ee/statistika

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.

 

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee

 

Manus


Tallinna Sadam 2019 Q1 mahud EST.pdf