Publicēts: 2019-04-09 13:06:22 CEST
VEF
Pārvaldītāju darījumi

Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām .

 

Papildus informācija pieejama pielikumā pievienotajā dokumentā.

AS VEF Valde.

 


TK_Insider notification 08.04.19.pdf