Paskelbta: 2019-04-08 15:31:56 CEST
AB Šiaulių bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dividendų ex-diena

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas: Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva.

2019 m. balandžio 10 d. yra AB Šiaulių banko dividendų ex-diena.

Šią dieną ir vėliau Nasdaq Baltic sudarytais sandoriais įsigytos banko akcijos nesuteiks teisės gauti dividendų, paskirtų 2019 m. kovo 28 d. vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Papildomą informaciją teikia:

Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas
Pranas Gedgaudas, tel. 841 595653
pranas.gedgaudas@sb.lt