Paskelbta: 2019-04-08 11:08:18 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

Vilnius, Lietuva, 2019-04-08 11:08 CEST -- AB Nasdaq Vilnius 2019 m. balandžio 08 d. įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000630063
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB01022C
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB01022C
Atsiskaitymo data 2019-04-10
Išpirkimo data 2022-03-20
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,1
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 0,090
Vidutinis svertinis pelningumas, % 0,113
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 0,140
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 78 850 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 7 200 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 30 000 000,00
Apyvarta, EUR 29 990 552,01

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.