Paskelbta: 2019-04-05 17:57:05 CEST
AB "Rokiškio sūris"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Rokiškio sūris“ valdyba patvirtino 2018 m. audituotus veiklos rezultatus ir siūlo skirti dividendus

2019 m. balandžio 5 d. AB „Rokiškio sūris“ (toliau – Bendrovė) valdyba patvirtino 2018 m. audituotas Bendrovės konsoliduotas ir patronuojančios Bendrovės finansines ataskaitas bei 2018 m. Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą, 2018 m. Bendrovės pelno paskirstymo projektą ir pasiūlė šias ataskaitas bei pelno paskirstymo projektą pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti.

AB „Rokiškio sūris“ grupės 2018 m. audituoti konsoliduoti pardavimai sudaro 203 675 tūkst. eurų, t.y. 16,38  proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2017 m. audituoti konsoliduoti  pardavimai sudarė  243 566  tūkst. eurų.
AB „Rokiškio sūris“ grupė per  2018  m. uždirbo 1 918  tūkst. eurų grynojo pelno, t.y. 76,48 proc. mažiau negu per  2017 m.  AB „Rokiškio sūris“ grupės  2017 m. grynasis pelnas sudarė 8 156 tūkst. eurų.
2018 m. apyvartos sumažėjimą lėmė du pagrindiniai veiksniai: 1) kritusi pieno produktų paklausa eksporto rinkose bei 2) didesnės kieto sūrio gamybos apimtys.
Pelno sumažėjimą lėmė pieno produktų kainų kritimas eksporto rinkose.

Pagal Bendrovės valdybos patvirtintą pelno paskirstymo projektą valdyba dividendams siūlo skirti 3. 506 tūkst. eurų, t.y. 0,10 euro dividendų vienai akcijai.

Dalius Trumpa
Bendrovės vadovas
+37045855200