Avaldatud: 2019-04-05 16:00:00 CEST
Tallinna Vesi
Börsiteade

Konkurentsiamet pikendas Tallinna Vee vastamistähtaega 23. aprillini 2019

6.12.2018 teavitas Konkurentsiamet ASi Tallinna Vesi, et annab seoses käimasoleva järelevalvemenetlusega ettevõttele võimaluse esitada omapoolsed kommentaarid veeteenuse hindade kujunemise aluseks olevate hinnakomponentide osas. Täna teatas Konkurentsiamet, et pikendab tähtaega täiendavalt kuni 23. aprillini 2019. 

Konkurentsiameti järelevalvemenetlus on seotud 4.12.2018 otsusega jätta AS Tallinna Vesi veeteenuse hinnad Tallinnas ja Saue linnas kooskõlastamata. Hetkel peab Konkurentsiamet ettevõtte veeteenuse hindu Tallinnas ja Saue linnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse nõuetele mittevastavaks. 

Eliis Vennik
Kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.vennik@tvesi.ee