Paskelbta: 2019-04-05 15:10:00 CEST
AB "Vilkyškių pieninė"
Metinė informacija

Valdyba patvirtino 2018 m. finansines ataskaitas ir šaukia akcininkų susirinkimą

Valdyba patvirtino 2018 m. finansines ataskaitas ir šaukia akcininkų susirinkimą

2019 m. balandžio 5 d. AB Vilkyškių pieninės (toliau – AB Vilkyškių pieninė arba Bendrovė) valdyba nutarė:

- Patvirtinti Bendrovės parengtą ir auditoriaus įvertintą 2018 metų Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti.

- Patvirtinti audituotą 2018 m. Bendrovės konsoliduotą ir atskirą finansinės atskaitomybės projektą ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti 2018 m. konsoliduotą ir atskirą finansinės atskaitomybės projektą.

AB Vilkyškių pieninės įmonių grupės 2018 m. pardavimų pajamos buvo 103.2 mln. Eur ir, lyginant su 2017 m. pajamomis – 113.9 mln. Eur, sumažėjo 9.5 procentais. 2018 m. grynasis nuostolis – 1.2 mln. Eur,  2017 m. grynasis pelnas  6.7 mln. Eur, sumažėjo 7.9 mln. Eur.

- Patvirtinti žemiau pateiktą Bendrovės 2018 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymo projektą ir teikti jį tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Sprendimo projektas: Patvirtinti 2018 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą taip:

 Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2017 metų pabaigoje21,727
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2017 metus(1,672)
3) Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti2,508
4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo iš rezervų22,563
5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)(2,028)
6) Pervedimai iš rezervų129
7) Paskirstytinasis rezultatas – pelnas- finansinių metų pabaigoje20,664
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): 
  •  pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus
-
  • pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
-
  • pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
-
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus20,664

-Sušaukti eilinį visuotinį AB Vilkyškių pieninės akcininkų susirinkimą 2019 m. balandžio 26 d. 15.00 val. adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. ir siūlyti susirinkimui tokį darbotvarkės projektą:

  1. Bendrovės 2018 m. metinio pranešimo tvirtinimas.
  2. Auditoriaus išvados apie bendrovės 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.
  3. Bendrovės 2018 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
  4. Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
tel. 8-441-55102

Priedai


Konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos rinkinys 2018 m.pdf
1_AB Vilkyškių pieninė 2019-04-26 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.doc
Atsakingu asmenu patvirtinimas LT.pdf