Paskelbta: 2019-04-05 14:29:03 CEST
AB "Panevėžio statybos trestas"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ grupės 2018 m. dvylikos mėnesių preliminarūs veiklos rezultatai


AB „Panevėžio statybos trestas“ pardavimai per 2018 metų dvylika mėnesių sudarė 94,797 mln. eurų. 2018 metais bendrovė patyrė 2,769 mln. eurų grynąjį nuostolį. Nors ir 2018 metais AB „Panevėžio statybos trestas“ pajamos išaugo 1,68 karto, tačiau didėjančios žaliavų ir kitų sąnaudų kainos, bei  užsitęsę kai kurių objektų baigimo terminai lėmė mažą projektų bendrąjį pelningumą ir patirtą nuostolį. Be to, didelę įtaką neigiamam AB „Panevėžio statybos trestas“  rezultatui turėjo ir tai, kad įmonė pripažino papildomą vertės sumažėjimą Rusijos Federacijos, Kaliningrado srityje veikusios  dukterinės įmonės OOO „Baltlitstroj“ susikaupusiai skolai.

Per tą patį laikotarpį AB „PST“ įmonių grupės bendros konsoliduotos pajamos sudarė 104,861 mln. eurų. Tai yra 1,42 karto daugiau nei 2017 metais, kai Grupės pajamos buvo 73,816 mln. eurų. 2018 metų Grupės nuostolis yra 4,307 mln. eurų. Grupės nuostolį įtakojo AB „Panevėžio statybos trestas“ rezultatas ir Rusijos Federacijoje esančios įmonės (ZAO ISK „Baltevromarket“) apskaitytas turimos paskolos eurais valiutų kurso pokytis.

Daugiau informacijos:
Generalinis direktorius
Dalius Gesevičius
Tel.: 8 45 505 503

Priedai


PST_SOLO_2018.pdf
PST_GRUPE_2018.pdf