Publicēts: 2019-04-05 14:42:41 CEST
ExpressCredit
Iekšējā informācija

SIA ExpressCredit atceļ publisko obligāciju (ISIN LV0000801322) apmaiņas piedāvājumu

Rīga, 2019-04-05 14:42 CEST -- 2019. gada 27. martā SIA ExpressCredit izsludināja piedāvājumu esošo publisko obligāciju (LV0000801322) īpašniekiem apmainīt savas obligācijas pret jaunām, slēgtās emisijas obligācijām. Jaunās emisijas nosacījumi noteica, ka piesaistītais kapitāls tiks izmantots esošo saistību refinansēšanai un, lai esošajiem investoriem būtu ērtāk, ExpressCredit SIA piedāvāja nomainīt obligācijas attiecībā 1:1. Korporatīvo notikumu bija paredzēts izpildīt šodien, 2019. gada 5. aprīlī.

Ņemot vērā, ka korporatīvais notikums balstījās uz SIA ExpressCredit akcionāru 2019. gada 18. martā apstiprinātajiem emisijas noteikumiem ar grozījumiem 2019. gada 25. martā un, saskaņā ar noteikumiem, kopējais pierakstīšanās apjoms uz jaunajām obligācijām līdz 2019. gada 3. aprīlim nesasniedza noteikto emisijas kopējo apjomu, korporatīvais notikums vērtspapīru apmaiņai tiek atcelts.

Balstoties uz investoru interesi, 2019. gada aprīļa laikā, SIA ExpressCredit veiks grozījumus jaunās, slēgtās emisijas obligāciju emisijas nosacījumos, nosakot jaunu sākotnējo pierakstīšanās periodu un pagarinot kopējo periodu, kas ietvertu obligāciju (LV0000801322) īpašnieku  iespējāmās intereses. Papildus jautājumu gadījumā, obligāciju turētājiem, kuri piedalījās augstāk minētajā korporatīvajā notikumā, lūdzu, sazinieties ar SIA ExpressCredit (kristaps.bergmanis@expresscredit.lv, tālr. 29144168).

__________________________________________________________________

SIA "ExpressCredit" ir licencēts patērētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Koncerns ir pārstāvēts ar zīmoliem “Banknote”, "VIZIA" un “Rīgas pilsētas lombards”. Koncerna pamatpakalpojumi ir patēriņa aizdevumi, distances aizdevumi, lombarda aizdevumi. Uzņēmums darbojas 39 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, kopumā 87 filiālēs, nodarbina vairāk kā 250 profesionālus darbiniekus un 2018. gadā nodokļos ir samaksājis 2,6 miljonus euro. SIA “ExpressCredit” ir LAFPA un LTRK biedrs.

         Kristaps Bergmanis
         Tālrunis: +371 29144168
         Fax: +371 67809194
         E-pasta adrese: kristaps.bergmanis@expresscredit.lv