Publicēts: 2019-04-05 13:12:25 CEST
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Finanšu informācija

Par kreditēšanu

     Sakarā ar Danske Bank A/S lēmumu slēgt savas filiāles un izbeigt savu darbību Latvijas finanšu tirgū, ar mērķi refinansēt sakarā ar šo lēmumu neizpildītas saistības, kā arī saņemt līdzekļus attīstībai, AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" noslēdza aizdevuma līgumu ar VTB Bank (Europe) SE (Rüsterstrasse 7-9, 60325, Frankfurte pie Mainas, Vācija), saskaņā ar kuru Sabiedrībai tika piešķirts aizdevums EUR 10,000,000 apmērā uz 5 gadiem.

         TAMĀRA ROGOVA
         AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca"
         galv.juriste
         tālr. +371 61301847; +371 27001052
         E-mail: tamara.rogova@rer.lv