Paskelbta: 2019-04-05 08:50:00 CEST
UTIB „INVL Technology“
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl siūlymo pritarti naujai „INVL Technology“ įstatų redakcijai

SUTPKIB „INVL Technology" (toliau – „INVL Technology" arba Bendrovė) Investicinis komitetas, veikdamas Bendrovės Valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management" vardu, 2019 m. balandžio 4 d. priėmė sprendimą siūlyti 2019 m. balandžio 26 d. vyksiančiam visuotiniam eiliniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pritarti Bendrovės įstatų pakeitimams bei patvirtinti naują įstatų redakcijos projektą. Įstatai būtų pakeisti gavus Lietuvos banko pritarimą įstatų pakeitimams.


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt