Paskelbta: 2019-04-04 12:36:12 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2019 m. balandžio 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2019-04-04 12:36 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2019 m. balandžio 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

       

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 32,2912 0 16,2651 266938,9196
INVL Rusijos TOP20 subfondas 32,4987 37,9627 461,746 233056,9121
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 40,2073 0 11686,0141 742766,3417
INVL Baltijos fondas 37,2973 22,980215 36,998088 173545,279394

   

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com