Paskelbta: 2019-04-04 08:45:00 CEST
AB Šiaulių bankas
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovo sandorius dėl Emitento vertybinių popierių

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

AB Šiaulių bankas gavo su vadovu glaudžiai susijusio asmens pranešimus apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių (pridedama).

Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją - VP apskaitos departamento direktorė Jolanta Dobiliauskienė, tel. (8 41) 595 669.

Priedai


INV_68_74_LT.pdf
INV_82_88_LT.pdf
INV_75_81_LT.pdf
INV_96_02_LT.pdf
INV_89_95_LT.pdf
INV_61_67_LT.pdf