Publicēts: 2019-04-04 08:17:47 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par tirdzniecības atjaunošanu ar AS „Olainfarm” akcijām un Uzraudzības statusa atsaukšanu

Nasdaq Riga valde š.g. 4. aprīlī nolēma atjaunot tirdzniecību ar AS “Olainfarm” (OLF1R, ISIN kods: LV0000100501) akcijām ar 2019. gada 4. aprīļa Biržas Tirdzniecības sesijas sākumu, kā arī atsaukt 2019. gada 29. martā piemēroto Uzraudzības statusu.

Vienlaicīgi Nasdaq Riga valde pieņēma lēmumu pirms tirdzniecības atjaunošanas atcelt visus uzdevumus, kas bija ievadīti AS “Olainfarm” uzdevumu grāmatā pirms 2019. gada 1. aprīļa tirdzniecības apturēšanas.

2019. gada 3. aprīlī AS „Olainfarm” izplatīja paziņojumu par Sabiedrības 2019. gada 1. aprīļa ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtajiem lēmumiem. Tādējādi ir beiguši pastāvēt apstākļi, pamatojoties uz kuriem bija apturēta tirdzniecība un piemērots Uzraudzības statuss.


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.