Paskelbta: 2019-04-03 18:00:00 CEST
AB "Pieno žvaigždės"
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Pieno žvaigždės" visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo šaukimas

AB „Pieno žvaigždės" valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. balandžio mėn. 26 d. 10:00 val. šaukiamas AB „Pieno žvaigždės" (toliau – Bendrovė, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 9:30 val.

Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
+37052461419

Priedai


2019 04 26 AGM General voting bulletin.pdf
2019 04 26 AGM draft resolutions.pdf
2019 04 26 AGM Announcement.pdf