Paskelbta: 2019-04-02 08:59:40 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ sprendimo atsisakyti skundo teisme

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

2018 m. lapkričio 19 d. „Lietuvos energijos“ dukterinė įmonė AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - ESO) nusprendė kreiptis Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl 2018 m. spalio 17 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) priimto nutarimo Nr.O3E-334 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2019 metams perskaičiavimo“, kuriuo Komisija nustatė ESO elektros energijos skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas 2019 metams.

Atsižvelgdama į tai, jog Komisija pateikė išaiškinimą, kad LRAIC apskaitos modelis (Ilgojo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (angl. long run average incremental costs) bus taikomas ir ateityje (reguliacinė aplinka nėra pasikeitusi), o 2019 m. elektros skirstymo paslaugų kainose atliktos korekcijos bus įvertintos nustatant ateinančio reguliavimo periodo kainų viršutines ribas, bei gauta nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2018 m. Bendrovės finansines ataskaitas, ESO valdyba priėmė sprendimą atsisakyti skundo.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ l. e. p. Ryšių su visuomene vadovas Artūras Ketlerius, +370 620 76076, arturas.ketlerius@le.lt