Paskelbta: 2019-04-02 08:59:01 CEST
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl sprendimo atsisakyti skundo administraciniame teisme dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priimto nutarimo dėl 2019 m. elektros energijos skirstymo kainų viršutinių ribų nustatymo.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė arba ESO), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2018 m. lapkričio 19 d. Bendrovė Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė skundą dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2018 m. spalio 17 d. priimto nutarimo Nr.O3E-334 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2019 metams perskaičiavimo“ (toliau – Nutarimas) 1 ir 1.7.3 punktų panaikinimo ir VKEKK įpareigojimo atlikti veiksmus.

Atsižvelgdama į tai, jog per laikotarpį nuo skundo pateikimo teismui, VKEKK pateikė išaiškinimą, kad LRAIC apskaitos modelis (Ilgojo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (angl. long run average incremental costs) bus taikomas ir ateityje (reguliacinė aplinka nėra pasikeitusi), o 2019 m. elektros skirstymo paslaugų kainose atliktos korekcijos bus įvertintos nustatant ateinančio reguliavimo periodo kainų viršutines ribas, bei gauta nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2018 m. Bendrovės finansines ataskaitas, Bendrovės valdyba priėmė sprendimą atsisakyti skundo.

Papildoma informcija: ESO atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, el. paštas: tomas.kavaliauskas@le.lt, tel. +370 61751616