Publicēts: 2019-04-01 16:08:54 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

FKTK pieņem izskatīšanai AS „Brīvais Vilnis” akcionāra akciju atpirkšanas piedāvājumu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija 29.03.2019 ir saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "MŪSU INVESTĪCIJU FONDS" iesniegumu atļaujas saņemšanai akciju sabiedrības "BRĪVAIS VILNIS" obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta ceturtās daļas 2. punktam.

1.         Informācija par piedāvātāju, norādot tā attiecības ar akciju sabiedrību “Brīvais Vilnis” (Mērķa sabiedrība):

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MŪSU INVESTĪCIJU FONDS" (reģistrēta 19.03.2001. ar nr. 40003536860; juridiskā adrese – Jūrmala, Dārzu iela 56A, LV-2008) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "MŪSU INVESTĪCIJU FONDS" pieder 97.41% mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "MŪSU INVESTĪCIJU FONDS" dalībnieki ir Arnolds Babris (49.79%) un Māris Trankalis (50.21%).

2. Vienas akcijas atpirkšanas cena pēc prospektā sniegtās informācijas: 1.16 EUR.

3. Piedāvājuma termiņš: 30 dienas no dienas, kad piedāvājums ir publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.