Offentliggjort: 2019-04-01 13:16:21 CEST
Small Cap Danmark A/S
Antal stemmerettigheder og kapital

Børsmeddelelse nr. 05.2019 Kapitalnedsættelse

På selskabets ordinære generalforsamling d. 8. januar 2019 og efterfølgende ekstra­ordi­nære generalforsamling d. 30. januar 2019 blev det besluttet at nedsætte selskabets aktie­kapital med nominelt 71.250.000 kr. fra 75.000.000 kr. til 3.750.000 kr. ved reduktion af aktiernes stykstørrelse fra nominelt 20,00 kr. pr. aktie til nominelt 1,00 kr. pr. aktie.

Kapitalnedsættelsen er nu gennemført og registreret i Erhvervsstyrelsen.

Selskabets aktiekapital udgør således nu nominelt 3.750.000 kr. fordelt på 3.750.000 stk. aktier á nominelt 1,00 kr. Selskabets beholdning af egne aktier udgør uændret 10.453 stk., svarende til 0,28% af aktiekapitalen.

Bilagt denne meddelelse fremsendes selskabets opdaterede vedtægter.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Christian Reinholdt
Adm. dir.

Vedhæftede filer


Vedtægter SmallCap DK AS 300119.pdf
AS_05_2019_Kapitalnedsættelse_010419.pdf