Avaldatud: 2019-04-01 07:00:00 CEST
Ekspress Grupp
Majandusaasta aruanne

AS Ekspress Grupp: Auditeeritud majandusaasta aruanne 2018


29. märtsil 2019 ASi Ekspress Grupp nõukogu kinnitas 2018. aasta majandusaasta aruande.

2018. aasta finantstulemused ei ole võrreldes 28. veebruaril 2019 avaldatud esialgsete tulemustega muutunud. ASi Ekspress Grupp auditeeritud 2018. aasta majandusaasta aruanne on kättesaadav NASDAQ Tallinn ja ASi Ekspress Grupp koduleheküljel egrupp.ee


Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille peamised tegevused hõlmavad veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. 1989. aastal tegevust alustanud Ekspress Grupp annab tööd 1700 inimesele, omab juhtivaid veebimeedia portaale Baltimaades ning kirjastab Eesti loetumaid päeva- ja nädalalehti, lisaks enamikku Eesti populaarsematest ajakirjadest.

Manus


EG_aruanne_2018_EST.pdf