Publicēts: 2019-03-29 16:20:34 CET
mogo
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Obligacionāru balsošanas rezultāti par grozījumiem obligāciju prospektā (ISIN: LV0000801363)

AS “mogo” informē, ka balsojuma rezultātā obligacionāri ir piekrituši grozījumiem AS “mogo” 2014. gada 13. oktobra obligāciju prospekta (ISIN: LV0000801363), un grozījumi prospektā ir stājušies spēkā šī paziņojuma publicēšanas dienā.

Pielikumā ir pievienots paziņojums par obligacionāru balsojuma rezultātiem un apstiprinātie prospekta grozījumi.

Par AS “mogo”

AS “mogo” piedāvā klasisko finanšu līzingu, kreditēšanu pret klientam jau piederošu transportlīdzekli (atgriezeniskais līzings) un patēriņa kreditēšanu, ko ir iespējams saņemt piesakoties uzņēmuma mājaslapā, mobilajā lapā, pa telefonu, pie vairāk nekā 270 lietoto transportlīdzekļu sadarbības pārdevējiem vai klientu apkalpošanas centros lielākajās Latvijas pilsētās. Uzņēmuma pakalpojumus Latvijā jau izmanto vairāk kā 20 tūkstoši klienti. Šobrīd Mogo Finance S.A. grupas uzņēmumi veiksmīgi darbojas ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Lietuvā, Gruzijā, Armēnijā, Polijā, Bulgārijā, Rumānijā, Moldovā, Albānijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Uzbekistānā, Kazahstānā un Maķedonijā turklāt uzņēmums plāno paplašināt savu darbību arī citās valstīs. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.mogofinance.com

 

Māris Kreics

Grupas finanšu direktors

Tālrunis: +371 66900904

E-pasts: maris.kreics@mogofinance.com


Doc 20M Prospekta grozijumi 20190108 lat fin (ID 448531).pdf
Pazinojums par obligacionaru balsojuma rezultatiem saistiba ar piekrisanu grozijumiem obligaciju prospekta (ISIN LV0000801363).pdf