Paskelbta: 2019-03-29 15:30:00 CET
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

Įregistruota nauja akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ įstatų redakcija padidinus įstatinį kapitalą

2019 m. kovo 29 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) įstatų redakcija su padidintu įstatiniu kapitalu, o naujos Bendrovės akcijos registruojamos Nasdaq CSD, SE.

Po Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo, pastarasis siekia 110 476 193,97 EUR ir yra padalintas 380 952 393 vnt. akcijų, kurios suteikia 380 952 393 balsus. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 euro.


PRIDEDAMA. 2019 kovo 29 d. įregistruoti Bendrovės įstatai (15 psl.).
Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594

Priedas


Priedas Nr. 1 - Įstatai_pakeisti.pdf