Paskelbta: 2019-03-29 15:24:34 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Lietuvos energijos“ preliminarūs 2019 m. 2 mėnesių finansiniai duomenys

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Lietuvos energija“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.
2019 metų 2 mėnesių preliminarūs „Lietuvos energijos“ finansiniai duomenys:

  Vasaris
  2019 m. 2018 m. Pokytis, %
Pajamos 126,8 mln. Eur 117,1 mln. Eur 8,3 proc.
Koreguota EBITDA* 25,5 mln. Eur 25,2 mln. Eur 1,2 proc.
       
  Sausis - vasaris
  2019 m. 2018 m. Pokytis, %
Pajamos 291,1 mln. Eur 236,2 mln. Eur 23,2 proc.
Koreguota EBITDA* 56,6 mln. Eur 53,9 mln. Eur 5,0 proc.

„Lietuvos energijos“ pajamos 2019 m. sausio - vasario mėn. siekė 291,1 mln. eurų ir buvo 23,2 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2018 m. (236,2 mln. eurų). Grupės pajamų augimą lėmė išaugusios „Energijos tiekimo“ dukterinės įmonės Lenkijoje „Geton Energy“ prekybos apyvartos biržoje.  

Grupės koreguotas EBITDA rodiklis per 2019 m. sausio - vasario mėn. siekė 56,6 mln. eurų – 5,0 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2018 m. (53,9 mln. eurų). Rodiklio augimą lėmė geresnis elektros bei dujų skirstymo veiklos rezultatas. Tokią rodiklio dinamiką išlaikyti padeda dėl investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą auganti reguliuojamo turto vertė. Taip pat rodiklio augimui įtakos turėjo praėjusių metų pabaigoje išaugęs Grupės vėjo jėgainių portfelis.

*Bendrovės preliminarus 2019 m. bei faktinis 2018 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, l. e. p. „Lietuvos energijos“ ryšių su visuomene vadovas, +370 620 76076, arturas.ketlerius@le.lt