Paskelbta: 2019-03-29 15:14:07 CET
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Preliminarūs ESO 2019 m. 2 mėnesių rezultatai

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO  ir  Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2019 metų 2 mėnesių preliminarūs ESO finansiniai duomenys:

 2019 m. 2 mėn.2018 m. 2 mėn.Pokytis
Pajamos 97,6 mln. eurų111,2 mln. eurų-12,2 proc.
Koreguota EBITDA*39,0 mln. eurų34,3 mln. eurų13,6 proc.

Elektros ir gamtinių dujų skirstymo bendrovės ESO pajamos per 2019 metų du mėnesius siekė 97,6 mln. eurų ir buvo 12,2 proc. mažesnės nei tokiu pat metu pernai, kai jos siekė 111,2 mln. eurų. Eliminavus nebevykdomos visuomeninio tiekimo veiklos įtaką, 2018 metų pirmus du mėnesius pajamos siektų 93,2 mln. Lyginant su  2019 metų pirmų dviejų mėnesių pajamomis, jos būtų 4,7 proc. didesnės nei tokiu pat metu pernai.

Didėjančių pajamų pagrindinė priežastis – augantys verslo klientų elektros energijos poreikiai  ir aukštesnės 2019 m. nustatytos reguliuojamų paslaugų kainos.

Per 2019 metų 2 mėnesius ESO uždirbo 39 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguota EBITDA*) – 13,6 proc. daugiau nei per tą patį 2018 metų laiką, kai šis rodiklis buvo 34,3 mln. eurų. Tokią rodiklio dinamiką išlaikyti padeda efektyvesnė Bendrovės veikla ir padidėjusios investicijos į tinklų atnaujinimą.

 

*Bendrovės preliminarus EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį bei vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, el. paštas tomas.kavaliauskas@le.lt, tel. +370 617 51616.