Paskelbta: 2019-03-29 15:11:59 CET
"Lietuvos energijos gamyba". AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Preliminarūs „Lietuvos energijos gamybos“ 2019 m. 2 mėnesių finansiniai duomenys

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629, ISIN kodas – LT0000128571.

Preliminarūs 2019 m. 2 mėnesių Bendrovės finansiniai duomenys:

 2019 m. 2 mėnesių2018 m. 2 mėnesiųPokytis
Pardavimo pajamos19,9 mln. Eur21,4 mln. Eur-7,0%
Koreguota EBITDA*9,5 mln. Eur9,6 mln. Eur-1,0%

Bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekiai:

 2019 m. 2 mėnesių2018 m. 2 mėnesiųPokytis
Elektrėnų kompleksas3,2 GWh0,0 GWh  –
Kruonio HAE43,7 GWh83,0 GWh-47,3%
Kauno A. Brazausko HE66,8 GWh86,2 GWh-22,5%

Dėl sumažėjusių gamybos apimčių Kruonio HAE, 2019 m. sausio-vasario mėn. (palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2018 m.) fiksuotos mažesnės Bendrovės pardavimo pajamos. Neigiamą įtaką Kruonio HAE gamybos apimtims metų pradžioje darė elektros energijos biržoje sumažėjęs dienos piko ir naktinės elektros kainų skirtumas.

Bendrovės koreguota EBITDA 2019 m. sausio-vasario mėn. palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2018 m. išliko stabili. Mažesnių gamybos apimčių Kruonio HAE ir mažesnių aktyvuoto antrinio galios rezervo pardavimų įtaką EBITDA kompensavo teigiamas mazuto atsargų pardavimo rezultatas bei didesnės teikiamų reguliuojamų paslaugų Elektrėnų komplekse apimtys.

Berta Jasiukėnaitė, Ryšių su visuomene projektų vadovė, tel. +370 694 60771, el. paštas berta.jasiukenaite@le.lt

* Bendrovės 2019 m. preliminarus ir 2018 m. faktinis koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.