Publicēts: 2019-03-29 15:12:09 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Birža 2019. gada 1. aprīlī apturēs tirdzniecību ar AS „Olainfarm” akcijām

Nasdaq Riga valde š.g. 29. martā nolēma atcelt š.g. 27. marta lēmumu apturēt tirdzniecību ar AS “Olainfarm” (OLF1R, ISIN kods: LV0000100501) akcijām, balstoties uz uzņēmuma Biržai iesniegto iesniegumu ar lūgumu tirdzniecību neapturēt.

Taču, ņemot vērā pretrunīgo informāciju masu medijos, kas var kavēt atklātu un godīgu AS „Olainfarm” akciju tirdzniecības norisi, vienlaicīgi pieņēma lēmumu apturēt tirdzniecību ar AS „Olainfarm” (OLF1R, ISIN kods: LV0000100501) akcijām biržas tirdzniecības sistēmā ar 2019. gada 1. aprīļa tirdzniecības sesijas sākumu.

Biržas Noteikumu 11.2.1. punkts nosaka, ka Biržai ir tiesības apturēt tirdzniecību ar emitenta finanšu instrumentiem ārkārtas gadījumos, lai aizsargātu ieguldītāju intereses.

Lēmums par tirdzniecības atjaunošanu tiks paziņots nekavējoties pēc tā pieņemšanas.  


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.