Publicēts: 2019-03-29 08:11:36 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Birža piemēro uzraudzības statusu AS "Olainfarm"

Nasdaq Riga valde š.g. 29. martā nolēma piemērot uzraudzības statusu AS "Olainfarm" (OLF1R, ISIN kods: LV0000100501), ņemot vērā pretrunīgo informāciju masu medijos.

Birža uzraudzības statusu piemēro saskaņā ar Biržas noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 9. apakšpunktam, kas nosaka, ka Birža uzraudzības statusu piemēro, kad ir svarīgi piesaistīt tirgus dalībnieku uzmanību kādam nozīmīgam apstāklim attiecībā uz attiecīgo finanšu instrumentu vai tā emitentu.


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.