Avaldatud: 2019-03-29 08:00:00 CET
Tallinna Vesi
Majandusaasta aruanne

AS Tallinna Vesi nõukogu kinnitas 2018. aasta majandustulemused

AS Tallinna Vesi nõukogu kinnitas 2018. aasta auditeeritud majandustulemused. Finantstulemused ei ole võrreldes 25. jaanuaril 2019 avaldatud esialgsete tulemustega muutunud.

Ettevõtte 2018. aasta müügitulu oli 62,78 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2017. aastaga 5,0%, ehk 2,97 miljonit eurot. Vee- ja reoveeteenuste müügist saadud tulu suurenes 2,5%,  ulatudes 53,53 miljonini euroni. Ehitus-, projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müügitulu oli 6,00 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 40,0% ehk 1,71 miljoni euro võrra.

Möödunud aasta ärikasum ulatus 26,94 miljoni euroni, kasvades võrreldes 2017. aastaga 147,9% ehk 16,07 miljonit eurot. Kasv oli seotud peamiselt kolmandate osapoolte võimalike nõuete jaoks moodustatud eraldise ülevaatusest tuleneva madalama kuluga.

2018. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne on lisatud teatele manusena ning meie aastaraamatu leiate meie kodulehelt.

Eliis Vennik
Kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.vennik@tvesi.ee

Manus


2018 ASTV Aastaraamat.pdf