Paskelbta: 2019-03-28 09:35:19 CET
APB "Apranga"
Kita informacija

PATIKSLINIMAS: „Aprangos“ grupės 2019 m. investuotojo kalendorius

Patikslintos pranešimo apie akcininkų susirinkimo sušaukimą bei 2018 m. metinės informacijos skelbimo datos.

„Aprangos“ grupės reglamentuojamą informaciją bei informaciją investuotojams 2019 metais planuojama skelbti tokia tvarka:

2019.01.02 - 2018 m. gruodžio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2019.02.01 - 2019 m. sausio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2019.02.28 - 2018 m. 12 mėnesių tarpinė informacija
2019.03.01 - 2019 m. vasario mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2019.04.01 - 2019 m. kovo mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2019.04.08 - Pranešimas apie akcininkų susirinkimo sušaukimą
2019.04.08 - 2018 m. metinė informacija
2019.04.26 - 2019 m. 3 mėnesių tarpinė informacija
2019.04.30 - Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai
2019.05.02 - 2019 m. balandžio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2019.06.03 - 2019 m. gegužės mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2019.07.01 - 2019 m. birželio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2019.07.30 - 2019 m. 6 mėnesių tarpinė informacija
2019.08.01 - 2019 m. liepos mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2019.09.02 - 2019 m. rugpjūčio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2019.10.01 - 2019 m. rugsėjo mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2019.10.30 - 2019 m. 9 mėnesių tarpinė informacija
2019.11.04 - 2019 m. spalio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2019.12.02 - 2019 m. lapkričio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta

Saulius Bačauskas
"Aprangos" grupės finansų ir ekonomikos direktorius
(8-5) 2390 843