Paskelbta: 2019-03-27 16:07:12 CET
"Lietuvos energijos gamyba". AB
Pranešimas apie esminį įvykį

„Lietuvos energijos gamybos“ stebėtojų taryba į bendrovės valdybą išrinko Rimgaudą Kalvaitį; jis tapo bendrovės valdybos pirmininku ir generaliniu direktoriumi

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika (toliau – ir Bendrovė). Bendras „Lietuvos energijos gamyba“, AB, išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

Pranešame, kad atsižvelgiant į įvykusios viešos atrankos rezultatus, 2019 m. kovo 27 d. Bendrovės stebėtojų taryba išrinko naują „Lietuvos energijos gamyba“, AB valdybos narį Rimgaudą Kalvaitį. Išrinktas Bendrovės valdybos narys savo darbą pradeda nuo jį išrinkusios Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžio pabaigos.

Po Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžio įvykusiame valdybos posėdyje, Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į stebėtojų tarybos nuomonę, Bendrovės valdybos pirmininku ir Bendrovės generaliniu direktoriumi išrinko valdybos narį Rimgaudą Kalvaitį.

Berta Jasiukėnaitė, Ryšių su visuomene projektų vadovė, tel. +370 694 60771, el. paštas berta.jasiukenaite@le.lt