Paskelbta: 2019-03-27 15:00:00 CET
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ komercinių paslaugų atsisakymo

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir  Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2019 m. kovo 27 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdyba priėmė sprendimą nuo 2019 m. birželio 1 d. atsisakyti šių komercinių paslaugų teikimo - šilumos siurblių ir saulės elektrinių pardavimo, elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimo, dujų balionų terminalų, elektriko į namus ir dujininko į namus paslaugų. Nauji minėtų paslaugų užsakymai iš klientų nuo š. m. birželio 1 d. nebus priimami, tačiau sutartys su tiekėjais dėl iki minėtos datos gautų užsakymų – baigiamos vykdyti sutartyse nustatytais terminais.

Šiuo sprendimu tęsiamas Bendrovės kaip skirstomųjų tinklų operatoriaus veiklos gryninimas. Bendrovės vertinimu, komercinių paslaugų atsisakymas reikšmingos įtakos Bendrovės finansiniams rezultatams neturės.

Minėtas sprendimas susijęs su atnaujintos Bendrovės strategijos ir „Lietuvos energijos“ įmonių grupės strategijos, apimančių laikotarpį iki 2030 metų, įgyvendinimu siekiant įgalinti rinką, suteikiant sąlygas rinkos dalyviams kurti ir teikti paslaugas konkuruojant tarpusavyje.

Bendrovė toliau koncentruosis į patikimą ir efektyvų elektros ir gamtinių dujų skirstomųjų tinklų operatoriaus funkcijų vykdymą - saugų elektros ir dujų skirstymą, skirstomųjų tinklų eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą, tinklų gedimų šalinimą, naujų klientų prijungimą, garantinio elektros ir dujų tiekimo užtikrinimą, kitų atnaujintos Bendrovės strategijos nuostatų įgyvendinimą.


Atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, Tel. 8617-51616