Publicēts: 2019-03-27 13:58:00 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Birža apturēs tirdzniecību ar AS „Olainfarm” akcijām 2019. gada 1. aprīlī

Nasdaq Riga valde š.g. 27. martā, pamatojoties uz iesniegumu, kurā AS „Olainfarm” lūdz Biržu apturēt tirdzniecību ar uzņēmuma akcijām uz 2019. gada 1. aprīļa ārkārtas akcionāru sapulces laiku, ir pieņēmusi lēmumu apturēt tirdzniecību ar AS „Olainfarm” (OLF1R, ISIN kods: LV0000100501) akcijām ar 2019. gada 1. aprīļa akcionāru sapulces sākumu plkst. 11:00 (pēc Latvijas laika).

Tirdzniecība tiks atjaunota pēc ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu iesniegšanas Biržai.


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.