Paskelbta: 2019-03-26 06:00:00 CET
AB "Žemaitijos pienas"
Pranešimas apie esminį įvykį

GAUTA AUDITO KOMITETO NUOMONĖ DĖL SANDORIO SU SUSIJUSIA ŠALIMI


AB „Žemaitijos pienas“ gavo audito komiteto nuomonę dėl sandorio sudarymo tarp susijusių šalių, nuomonės pateikimo pagrindas LR Akcinių bendrovių įstatymo 372 str.

Audito komiteto vertinimo ir nuomonės pateikimo dalykas –2019-03-19 gautas AB „Šilutės Rambynas“ prašymas įsigyti nuosavybės teise valdyti nekilnojamą turtą (gamybines, administracines,  pagalbines ir  kitas patalpas bei kiemo statinius), esantį  Klaipėdos g. 3, Šilutės mst.

Bendrovės audito komitetas, išnagrinėjęs ABF „Šilutės Rambynas“ prašymą, padarė išvadą, jog pirkimo – pardavimo sutarties nuostatos atitinka rinkos sąlygas, todėl tokiam sandoriui neprieštarauja.

Akcininko rašytiniu ar elektroninių ryšių priemonėmis perduotu prašymu ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prašymo gavimo dienos bendrovė šios nuomonės kopiją gali perduoti akcininkui pasirašytinai ar išsiunčiant registruotu laišku arba elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

Akcininkas taip pat gali susipažinti su gauta nuomone akcinės bendrovės buveinėje Sedos 35, Telšiai, bendrovės darbo valandomis. Audito komiteto nuomonė gali būti pateikiama, jei prašymas gautas per  7 dienų terminą nuo šios nuomonės gavimo momento.

Teisininkas
Gintaras Keliauskas
+ 370 444 22208