Paskelbta: 2019-03-25 15:05:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl 100 proc. UAB „VĖJO VATAS“, UAB „VĖJO GŪSIS“, UAB „EURAKRAS“ ir UAB „VVP Investment“ akcijų perleidimo

„Lietuvos energija“, UAB, juridinio asmens kodas 301844044, buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius (toliau – Bendrovė). Bendra Bendrovės išleistų obligacijų vertė yra 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Vadovaujantis 2019 m. kovo 25 d. Bendrovės valdybos sprendimu, 2019 m. kovo 28 d. Bendrovė ir Bendrovės dukterinė įmonė UAB Lietuvos energija renewables (toliau – Renewables), juridinio asmens kodas 304988904, buveinės adresas P. Lukšio g. 5B, Vilnius, Lietuvos Respublika, planuoja sudaryti 4 (keturias) akcijų pirkimo-pardavimo sutartis dėl Bendrovei priklausančių atsinaujinančių energijos išteklių projektus vystančių dukterinių bendrovių (toliau – AEI bendrovės) 100 proc. akcijų perdavimo Renewables.

Renewables planuojamos perduoti AEI bendrovės: UAB „VĖJO GŪSIS“, kodas 300149876, buveinė Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika, uždaroji akcinė bendrovė „VĖJO VATAS“, kodas 110860444, buveinė Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika, UAB „EURAKRAS“, kodas 300576942, buveinė Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika, UAB „VVP Investment“, kodas 302661590, buveinė Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Perleidus AEI bendrovių akcijas Bendrovės grupės viduje, Bendrovės kontroliuojama dalis AEI bendrovėse nepasikeičia. AEI bendrovių akcijos perleidžiamos už investicijų į akcijas ir su jomis susijusių įsipareigojimų balansinę vertę, dėl to akcijų perleidimo įtaka Bendrovės finansiniam rezultatui  yra neutrali.

Atsinaujinančių išteklių energijos projektus vystančių AEI bendrovių valdymo konsolidavimas atskiroje bendrovėje Renewables leis efektyviau organizuoti korporatyvinių sprendimų, susijusių su atsinaujinančių išteklių energijos veikla, priėmimą ir įgyvendinimą bei įgalins kryptingą unikalių šiai veiklai būtinų kompetencijų vystymą.

Artūras Ketlerius, „Lietuvos energija“, UAB, l. e. p. Ryšių su visuomene vadovas, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@le.lt