Paskelbta: 2019-03-22 15:38:22 CET
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius

Pateikiame gautą AB „Invalda INVL“ pranešimą apie sandorius SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“ akcijomis.


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com

Priedas


INVL Baltic Real Estate_vadovu sandoris_Invalda INVL_2019 03 22.pdf