Publicēts: 2019-03-22 15:20:51 CET
Valmieras stikla škiedra
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Paziņojums par izmaiņām AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA padomes sastāvā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA informē, ka padomes loceklis Jöran Pfuhl ir iesniedzis paziņojumu par padomes locekļa amata atstāšanu, ņemot vērā, ka Jöran Pfuhl ir P-D VALMIERA GLASS USA Corp. valdes sastāvā.


Kontaktinformācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tel.: +371 64202216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
Vairāk informācijas par uzņēmumu: www.valmiera-glass.com