Publicēts: 2019-03-21 17:53:32 CET
ExpressCredit
Akcionāru sapulces lēmumi

SIA "ExpressCredit" dalībnieku lēmums par ārkārtas dividendēm

Rīga, 2019-03-21 17:53 CET -- SIA "ExpressCredit" dalībnieku sapulce 2019. gada 21. martā pieņēma lēmumu par ārkārtas dividenžu izmaksu 1 500 tūkstoši euro apmērā pamatojoties uz 2018. gada 12 mēnešu neauditēto peļņu. SIA "ExpressCredit" 2018. gada 12 mēnešu konsolidētā neauditēta peļņa sastādīja 4,5 miljoni euro. Dividenžu izmaksa tiks veikta līdz 2019. gada 31. martam, ievērojot parāda vērtspapīru prospekta emisiju LV0000801322 un LV0000802213 noteikumus.

_________________________________________________________________

SIA "ExpressCredit" ir licencēts patērētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Koncerns ir pārstāvēts ar zīmoliem “Banknote”, "VIZIA" un “Rīgas pilsētas lombards”. Koncerna pamatpakalpojumi ir patēriņa aizdevumi, distances aizdevumi, lombarda aizdevumi. Uzņēmums darbojas 39 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, kopumā 87 filiālēs, nodarbina vairāk kā 250 profesionālus darbiniekus un 2018. gadā nodokļos ir samaksājis 2,6 miljonus euro. SIA “ExpressCredit” ir LAFPA un LTRK biedrs.

         Kristaps Bergmanis
         Tālrunis: +371 29144168
         Fax: +371 67809194
         E-pasta adrese: kristaps.bergmanis@expresscredit.lv