Paskelbta: 2019-03-21 17:00:00 CET
UTIB „INVL Technology“
Kita informacija

Dėl „INVL Technology“ reguliacinės veiklos formos pakeitimo

UTIB „INVL Technology“ (toliau gali būti vadinama Bendrove) informuoja 2019 m. kovo 21 d. gavusi Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą dėl Bendrovės reguliacinės veiklos formos pakeitimo. Bendrovė nuo šiol yra laikoma veikianti ne licencijos, o Lietuvos banko leidimo pagrindu.

Šis Lietuvos banko sprendimas priimtas įgyvendinant 2019 m. vasario 1 d. įsigaliojusią naują Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo redakciją.

Bendrovė informuoja, kad šis reguliacinės veiklos formos pakeitimas nedaro įtakos Bendrovės investuotojų teisėms ir (arba) pareigoms ar Bendrovės veiklai.


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

UAB „INVL Asset Management“
Privataus kapitalo padalinio Investicijų teisės vadovas
Audrius Matikiūnas
El. paštas audrius.matikiunas@invl.com