Publicēts: 2019-03-22 07:02:27 CET
Rīgas kuģu būvētava
Iekšējā informācija

Par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde paziņo, ka 2019.gada 21.martā ir saņemts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 20.marta lēmums, ar kuru tiesa nolēma ierosināt AS „Rīgas kuģu būvētava” tiesiskās aizsardzības procesu.

Atbilstoši tiesas lēmumam AS „Rīgas kuģu būvētava” ir noteikts termiņš līdz 2019.gada 20.maijam tiesiskās aizsardzības pasākumu plāna izstrādāšanai un saskaņošanai ar tās kreditoriem, iesniedzot plānu tiesā apstiprināšanai ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc noteiktā saskaņošanas termiņa beigām.

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde