Publicēts: 2019-03-21 16:45:33 CET
Kurzemes atslēga 1
Būtiskas līdzdalības iegūšanas vai zaudēšanas paziņojumi

A/S KURZEMES ATSLĒGA-1: Par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu

A/S KURZEMES ATSLĒGA-1: Par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu

Kalvenes iela 27,Aizpute,Latvija,LV3456,, 2019-03-21 16:45 CET -- 2019.gada 21.martā  AS ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’saņēma SIA ‘’Aizputes Atslēgas’’ paziņojumu par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu.Saskaņā ar šo paziņojumu SIA AIZPUTES ATSLĒGAS ir ieguvusi līdzdalību 15% apmērā no AS „KURZEMES ATSLĒGA-1” akciju kapitāla. (skatīt pielikumu) .

         Irēna Burve
         Galvenā grāmatvede
         A/S Kurzemes Atslēga-1
         Kalvenes iela 27
         Aizpute, LV-3456
         Tel.: 63448075
         E-pasts: gramatv@ka1.lv


AA1.pdf