Publicēts: 2019-03-21 15:10:47 CET
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

Par 2019.gada 3 mēnešu finanšu pārskata iesniegšanas termiņu

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” nerevidētu finanšu pārskatu par 2019.gada 3 mēnešiem iesniegs 2019.gada 31.maijā.
 
R.Zarāns
Valdes priekšsēdētājs