Publicēts: 2019-03-21 15:06:21 CET
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Paziņojums ieguldītājiem un Finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem

A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomes un Valdes paziņojums

Ar 2019.gada 19.martu Latvijas plašsaziņas līdzekļos tiek izplatīta nepatiesa informācija attiecībā uz A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” un vienu no tās akcionāriem V.Drīksni.

Sakarā ar to, ka šīs publikācijas ir nepatiesas un maldina finanšu instrumentu tirgus dalībniekus, esošos un potenciālos ieguldītājus un investorus, Emitenta Padome un Valde paziņo par sekojošo:

1. Ar līdzfinansējuma saņemšanu no Eiropas Savienības fondiem saistītais projekts tika īstenots laika periodā no 2009. līdz 2011.gadam, un A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” nav nekāda sakara ar šo projektu. Izmeklēšanas procedūras A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” teritorijā tika veiktas attiecībā uz A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” nomniekiem un bija saistītas ar dokumentu izņemšanu, kas iespējams varētu būt saistīti ar kriminālprocesu.

2. Izmeklēšanas procedūras nepārtrauca un netraucēja A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” un visu tās nomnieku saimnieciskajai komercdarbībai. A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbība notiek pilnā apjomā. A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” amatpersonas nav aizturētas un nav arestētas, bet turpina savu tiesību, pilnvaru un pienākumu izpildi.

3. Informācija par Emitenta mažoritārā akcionāra V.Drīksnes aizturēšanu un arestu neatbilst īstenībai.

Emitenta Padome un Valde uzskata, ka acīmredzami nepatiesas informācijas un personīgo prātojumu izplatīšana objektīvas faktu un notikumu atspoguļošanas vietā maldina finanšu instrumentu tirgus dalībniekus, esošos un potenciālos ieguldītājus un investorus, negatīvi ietekmē A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” un tās akcionāru tēlu un lietišķo reputāciju, kas dod pamatu Emitentam izskatīt papildus pasākumu lietderību šo darbību lokalizēšanai.   

 

A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca”

Padome un Valde